MENU
当前位置: 首页» 新闻中心» 所内要闻

2010年度加工所职工工作述职报告学术委员会考评结果

20101229-31日,农产品加工研究所召开了2010年度工作述职报告会。所学术委员会对职工进行了综合考评打分,现将考评结果公布如下:                                                    

 

平均分

 

平均分

魏益民

92.3

段玉权

79.8

 

91.2

杨志

79.6

 

89.9

 

79.5

木泰华

89.8

 

79.3

张德权

89.4

 

78.6

周素梅

88.6

许奇峰

78.5

吕加平

88.3

唐选明

77.8

毕金峰

88.2

陈井旺

77.7

哈益明

86.4

孙艳丽

77.1

郭波莉

85.8

张富顺

77.1

张春晖

85.3

李春红

77.1

王志东

84.4

刘保军

76.8

 

84.2

江均平

76.7

李淑荣

84.0

 

76.7

邢福国

84.0

李庆鹏

76.3

周洪杰

83.0

 

76.0

高美须

82.9

 

76.0

王益慧

82.8

陈立杰

75.8

张明晶

82.4

 

75.8

郝宏京

82.0

 

75.3

刘红芝

81.7

 

73.7

 

81.7

刘春旭

73.1

蔡雪雁

81.6

 

72.6

 

81.3

 

70.8

 

81.1

冯志国

70.6

 

80.7

廖庆生

68.2

 

80.5

张丁联

66.0

 

80.3

 

62.2

 

79.8

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         科研处

                                                           二○一一年一月二十五日

             

TOP